Vervoer naar Alles Kits

Mocht uw kind niet naar één van de scholen gaan waar wij een opvang hebben, dan kunnen wij uw kind ophalen.

Voor het van school ophalen van de kinderen zijn wij in het bezit van een eigen auto. 

Met de scholen hebben wij afspraken gemaakt om het vervoer zo goed mogelijk te laten verlopen. Veelal wordt er op vaste ‘plekken’ afgesproken waar de kinderen die met Alles Kits meegaan, worden opgehaald. Uw kind kan met uw toestemming natuurlijk ook zelf op de fiets naar Alles Kits komen.

 


Actueel

naar de moestuin en kinderboerderij bij kinderopvang alles kits in bergen