Vakantie opvang

Tijdens schoolvakanties en studiedagen vindt de opvang plaats op de BSO zolder op de Van Reenenschool. Van maandag tot en met  vrijdag van 8:00 uur tot 18:30 uur. Alles Kits is twee weken per jaar gesloten, dit zijn de middelste twee weken van de reguliere zomervakantie. De rest van het jaar zijn wij geopend met uitzondering van officiële feestdagen, en wij plannen jaarlijks maximaal twee studiedagen.

Ruim voordat de vakanties plaatsvinden, stuurt Alles Kits u een email waarin u vriendelijk wordt verzocht door te geven wannneer uw zoon en/of dochter gebruik maakt van de de vakantie opvang. Het is van groot belang dat u dit schriftelijk aangeeft, zodat wij in staat zijn een goede planning te kunnen maken, met voldoende leidsters en afwisselende activiteiten.

In de vakanties werken we altijd met een thema(s). Ook gaan wij regelmatig op stap met de kinderen. Op de ‘vakantie’ locatie hangt een overzicht met onze activiteiten per dag en de leid(st)ers die de betreffende dag aanwezig zijn.

 


Actueel

gezamenlijk georganiseerde activiteiten bij kinderopvang alles kits in bergen