Kosten berekenen

Kosten
Op basis van uw inkomen en het aantal kinderen kunnen wij uw effectieve kosten berekenen. Deze berekening geldt voor opvang de Van Reenenschool. Omdat de Europese School andere schooltijden, vakanties en opvangtijden heeft, geldt voor hen een andere berekening.

Bent u geïnteresseerd in de kosten van kinderopvang op locatie Molenweidtje 5 (Europese School), klik dan hier.
De regeling voor ouders die gebruik maken van kinderopvang is eenvoudig. U hoeft alleen een aanvraag bij de belastingdienst in te dienen om een bijdrage in de kosten voor kinderopvang te krijgen. Door een wettelijke opslag op het werkgeversdeel van de ww-premie hoeft er geen aanvraag meer te worden ingediend bij uw werkgever. Iedereen komt in aanmerking voor de teruggave. Ook wanneer u inkomen heeft dat in het buitenland is belast of vrijgesteld van belasting is op grond van bepalingen van internationaal recht.  Ook zelfstandig ondernemers kunnen gebruik maken van deze regeling. Het maakt voor uw werkgever niet uit in welke mate u gebruik maakt van kinderopvang, hij heeft hier geen extra kosten door. In de bovenstaande tabel kunt u direct zien wat uw eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang is. Door afrondingsverschillen kan er een kleine afwijking zijn met de werkelijke toeslag.

U kunt nu direct de tegemoetkoming aanvragen bij de belastingdienst op www.toeslagen.nl


Actueel

naar de moestuin en kinderboerderij bij kinderopvang alles kits in bergen