Kosten berekenen

De regeling voor ouders die gebruik maken van kinderopvang is eenvoudig. U hoeft alleen een aanvraag bij de belastingdienst in te dienen om een bijdrage in de kosten voor kinderopvang te krijgen. Deze bijdrage is inkomens afhankelijk. Iedereen met inkomen uit arbeid komt in aanmerking voor de teruggave. Ook wanneer u inkomen heeft dat in het buitenland is belast of vrijgesteld van belasting is op grond van bepalingen van internationaal recht.  Ook zelfstandig ondernemers kunnen gebruik maken van deze regeling. U kunt een proefberekening maken op www.toeslagen.nl . Neemt u eerst even contact op met de administratie dan geven we u het aantal uren en het uurtarief dat hoort bij uw behoefte aan kinderopvang.


Actueel

naar de moestuin en kinderboerderij bij kinderopvang alles kits in bergen