Huisregels de Boskabouter

De Boskabouter is de peutergroep van kinderopvang Alles Kits. Deze opvang is gevestigd in de Van Reenenschool in Bergen, en is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Kenmerkend voor de Boskabouter is de kleinschaligheid en warme, knusse sfeer, waarin de kinderen een fijne ochtend door kunnen brengen met activiteiten zoals knutselen, zingen, voorlezen, leerzame spelletjes en lekker naar buiten.

De indeling van de ochtend heeft een voor het kind herkenbare structuur met een ritmische afwisseling van activiteit, activiteitenprogramma en rust, het vrije spel en wat eten en drinken. Wilt u meer weten, vraagt u dan om ons pedagogisch beleid.

Voor kinderen die nog moeite hebben met het afscheid nemen kan een knuffel van huis meenemen een steuntje in de rug zijn.  

Eten op de Boskabouter

Bij Alles Kits vinden we het belangrijk om te stimuleren dat kinderen gezond eten. De Boskabouter biedt limonade (zonder suiker) en een biscuitje aan. De kinderen mogen uiteraard zelf eten en drinken meenemen van huis indien er een speciaal dieet gevolgd wordt, of er rekening gehouden moet worden met allergieën. Traktaties bij verjaardagen gaan in overleg met de leidster, deze dienen verantwoord te zijn voor peuters (2  tot 4 jaar).

Wilt u erom denken geen koek of snoep aan de kinderen mee te geven. Daar we het gebruik van suiker beperken tot een biscuitje bij de suikervrije limonade verzoeken we u om ook bij de traktaties hier rekening mee te houden.

Wennen op de boskabouter

Voordat uw kind echt begint op de Boskabouter, komt het altijd een keer wennen. Die ochtend wordt uw kind eerder opgehaald en zorgt u ervoor dat u altijd bereikbaar bent. Ook is het prettig voor uw kind als u er de eerste weken voor zorgt dat u uw kind tijdig ophaalt. Zo wordt er voorkomen dat uw kind verdrietig wordt als het wel andere ouders ziet maar niet de eigen ouder/ verzorger.

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag

8:30 uur – 12:00 of 13:00 uur tijdens de reguliere schoolweken.

Contact gegevens

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de administratie ons telefoonnummer is 0229-278560 of via info@alleskits.org.

Afmelden:

Dit kan via de ouder app van Konnect hierover krijgt u meer informatie als uw kindje naar de Boskabouter komt.

Wijzigingen in het contract

Dit kan via de administatie 0229-278560 of info@alleskits.org

Iedere ochtend heeft een vaste indeling

8:30-8:45             vrij spel

8:45-9:00             kring/ voorlezen

9:00-9:30             activiteit

9:30                       fruit eten

9:45                       plas pauze en verschoonronde en vrij spel

10:30                     koekje en drinken

10:45                     liedjes zingen

11:00 11:45         buitenspelen

11:45                     kring spelletje

12:00                     kinderen opgehaald

12:15                     broodje eten

12:30                     voorlezen, hierna vrij spel

13:00                     kinderen worden opgehaald

 

Contact met de ouders

Bij het wegbrengen of ophalen van uw kind is er altijd gelegenheid om de leidster aan te spreken met vragen over uw kind. De leidster kan u ook vertellen hoe het die dag is gegaan. Wilt u de leidster graag wat uitgebreider spreken dan kunt u altijd op een ander tijdstip een afspraak maken met de leidster.

 

Een veilige omgeving

Jaarlijks wordt door Alles Kits een Risico Inventarisatie uitgevoerd. Het gaat hierbij om de aspecten gezondheid en (brand)veiligheid. Deze inventarisatie wordt ook jaarlijks door de GGD gecontroleerd. Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kind bij ons in goede handen is.

Wij vragen ouders in het belang van de kinderen, altijd het hek te sluiten als ze het schoolplein op komen of verlaten.

Huisdieren moeten aangelijnd zijn en mogen niet de school binnenkomen.

Adreswijzigingen of bereikbaarheidswijzigingen svp direct doorgeven;

Wij vragen u dringend uw kind(eren) geen snoepgoed mee te geven;

Er geldt een rookverbod op alle accommodaties van KOV Alles Kits/ de Boskabouter;

Huisdieren worden niet toegelaten.

 

Wanneer kunt u uw kind niet naar de opvang brengen?

Als uw kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen zult u uw kind niet kunnen brengen. Ook in geval van besmettelijke ziekte(s) zoals;

  • Bof, ernstige diarree, griep, hersenvliesontsteking, impetige ( krentenbaard/kinderzeer), kinkhoest, koorts, mazelen, middenoorontsteking

ontstoken ogen, rode hond, roodvonk, RS-virus waterpokken.

 

Besmettelijke ziekten dient u altijd bij de groepsleiding te melden. Deze overlegt zo nodig met de GGD. Na advies van de GGD worden andere ouders op de hoogte gesteld, zodat zij alert zijn op de verschijnselen.

 

Klachtenregeling

Kinderopvang Alles Kits is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Het reglement is op te vragen bij de administratie.

Ook kunt u kijken op de website van SKK:  http://www.klachtkinderopvang.nl

 

Plaatsing van kinderen op de Boskabouter

Pas als we de plaatsingsovereenkomst van u retour hebben ontvangen is de plaatsing definitief. U kunt altijd met de administratie contact opnemen over de plaatsingsmogelijkheden. U kunt gebruikmaken van de peuteropvang als u recht heeft op de toeslag kinderopvang. Indien dit niet het geval is hebben we een aantal peuterplaatsen via een vaste bijdrage in de maand. Neemt u gerust contact op met de administratie zodat u weet wat voor u de mogelijkheden en kosten zijn.

 

Oudercommissie

Om de belangen van uw kind te vertegenwoordigen zijn wij op zoek naar leden voor de oudercommissie.

Wilt u graag meepraten over de kwaliteit van de opvang en plaats willen nemen in een oudercommissie, laat het ons dan weten.

Er wordt ongeveer vier keer per jaar vergaderd.

Meldt u aan via info@alleskits.org

 

Veel plezier bij de Boskabouter!


 


Actueel

spelende kinderen bij kinderopvang alles kits in bergen