Contractvormen

Naast het reguliere vaste contract bij Alles Kits is het ook mogelijk om flexibel gebruik te maken van de opvang.

Dit kan tijdens reguliere schoolweken en/of in de vakanties. Neemt u contact op met de administratie over de mogelijkheden, 0229-278560 of info@alleskits.org.

Opzeggen of wijzigingen

Opzeggen dient minimaal een maand van tevoren schriftelijk of via de mail  te worden gedaan op de administratie. Opzeggen kan per de 1e of de 16e van een maand. Structurele wijzigingen (wisselen van dagen) kunt u ook doorgeven aan de administratie. 

Wanneer uw kind een dag geen gebruik maakt van Alles Kits kunt u dit via de ouder app van Konnect doorgeven

Via de ouder app kunt u een ruildag aanvragen. Neemt u contact op met de administratie als u meer informatie hierover wilt. 


Actueel

spelende kinderen bij kinderopvang alles kits in bergen