Alles Kits in het kort

Kinderopvang organisatie Alles Kits is al ruim 20 jaar actief in het verzorgen van de beste opvang aan kinderen in de basisschool leeftijd. In Bergen startten wij als eerste BSO organisatie vanuit het TNO-gebouw in Bergen. Tegenwoordig werkt Alles Kits vanuit verschillende locaties. Alle locaties zijn afgestemd op de identiteit van de scholen waarmee wij intensief samenwerken. Vanaf 7:30 uur tot 18:30 uur verzorgen wij de opvang.

Een team van vaste leid(s)ters is al jarenlang actief voor Alles Kits en werken vanuit vaste locaties. Ons team leid(s)ters bestaat uit professionals die beschikken over verschillende talenten.

Hierbij moet u denken aan leid(st)ers met een  sportieve achtergrond, creatieve/muzikale talenten maar ook zeker leid(st)ers met een hart voor de natuur.

Wij bieden verschillende contractvormen aan, waarbij u zelf keuzes kunt maken voor het soort opvang.  Vanzelfsprekend bieden wij ook tijdens vakanties en studiedagen opvang. Ook bieden wij vervoer van- en naar externe activiteiten aan. In overleg en indien mogelijk, brengen wij de kinderen naar activiteiten zoals: gym, voetbaltraining etc.

 

Veiligheid kinderopvang

Het is belangrijk dat de kinderopvang een veilige omgeving biedt. Medewerkers van een kinderopvangorganisatie worden voortdurend gecontroleerd op strafbare feiten (continue screening). Er moet altijd een volwassene kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Werknemers in de kinderopvang hebben een meldplicht bij aanwijzingen in het geval dat een collega geweld tegen een kind zou gebruiken. Omdat de leidsters van de peuteropvang nooit alleen op de locatie aanwezig zijn en er dus altijd een collega of leerkracht van de school langs of binnen kan lopen, voldoen we aan het zo geheten vier ogen principe. Dit principe houdt in dat een beroepskracht bij de uitvoering van de werkzaamheden altijd gezien en/of gehoord kan worden door een andere volwassenen.

 

 

 


Actueel

naar de moestuin en kinderboerderij bij kinderopvang alles kits in bergen